Scarlet Alliance

  You are not logged in Log in
Welcome 中文 ไทย 한걸

ไม่มีผู้ให้บริการที่แย่ มีเพียงแค่กฎหมายที่ไม่ดี NO BAD SEX WORKERS, JUST BAD LAWS

ไม่มีผู้ให้บริการที่แย่ มีเพียงแค่กฎหมายที่ไม่ดี
NO BAD SEX WORKERS, JUST BAD LAWS
  เขียนโดย แอลลีย์ แดเนียล Ally Daniel ผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นเอกสารที่ดียิ่งเกี่ยวกับมุมมองของลู่ทางกฎหมายเกี่ยวกับงานให้บริการที่แตกต่างกันในออสเตรเลีย   ข้อสรุปการศึกษาสำรวจทางสังคม พฤศจิกายน 19, 2010 BRIEFS ISSN 1448-563X

สุขภาพทางเพศของผู้ให้บริการ: ไม่มีผู้ทำงานให้บริการที่แย่ มีเพียงแค่กฎหมายที่ไม่ดี
แอลลี่ย์ แดเนียล
สการ์เล็ท อะไลอันซ สมาคมคนทำงานให้บริการในประเทศออสเตรเลีย

ผู้ให้บริการเป็นกลุ่มคนที่ถูกประนาม กีดกัน และขาดการปกป้องจากสังคมซึ่งคนทั่วไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ทว่าตั้งแต่การระบาดของเอชไอวีได้เริ่มขึ้น ผู้ให้บริการในออสเตรเลียกลับมีอัตราการแพร่เชื้อต่ำมากที่สุด การให้ความรู้แก่เพื่อนร่วมอาชีพและการเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ให้บริการตั้งแต่รายบุคคลจนถึงทั้งระบบเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในการรักษาระดับการแพร่เชื้อเอชไอวีให้อยู่ในอัตราต่ำ


ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลนิวเซาธ์เวลส์
NCHSR ได้รับเงินอุดหนุนส่วนหนึ่งจากกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลกลาง
© 2010 ศูนย์การค้นคว้ามูลนิธิเอชไอวีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์
ภาพถ่ายในหน้า 1, 3 และ 4 เป็นลิขสิทธิ์ของสการ์เล็ท อะไลอันซ สมาคมคนทำงานธุรกิจค้าบริการในประเทศออสเตรเลีย

ภายใต้ระบบสาธารณสุขในออสเตรเลียนั้นผู้ให้บริการอยู่ในฐานะที่แปลกมาก ครั้งหนึ่งเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากร ถูกประณาม กีดกัน ถูกตรวจ ควบคุม ถูกยกเลิกให้มีความผิดทางอาญาแต่ก็ยังถูกควบคุม แม้กระทั่งบัดนี้ภาพพจน์ของผู้ให้บริการยังคงถูกมองว่าเป็นคนผิดปกติ เป็น “พาหะนำโรค” แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่และพนักงานสำรวจสุขภาพอนามัยก็ยังมิวายที่จะมีความคิดเช่นนี้ ผลที่ได้ก็คือการติดต่อสื่อสารเรื่องสุขภาพอนามัยมักจะมุ่งไปที่ลักษณะของการทำงาน แทนที่จะมุ่งไปที่ข้อจำกัดในการทำงานและสถานที่ให้บริการ ซึ่งเรื่องหลังนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่ยังคงต้องให้ความสนใจอยู่ต่อไป (Wolffers และ Van Beelen, 2003) มีปัจจัยมากมายหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงสร้าง(ซิสเมติก สตรัคเชอร์) กำแพงของสังคม อุปสรรคทางวัฒนธรรม และกฎหมาย ล้วนแต่มีผลทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามเหตุที่ส่งผลต่อสุขภาพทางเพศของผู้ให้บริการจะหาพบได้ในตัวบทกฎหมายที่พวกเขาทำงาน

กฎหมายในออสเตรเลีย
“เพื่อที่จะประเมินกฎหมาย (และผลกระทบ) เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฟังเสียงของผู้ให้บริการ....” (Fawkes 2005: 22) ปัจจุบันนี้ แต่ละรัฐและมณฑลต่างบริหารจัดการกฎหมายว่าด้วยธุรกิจการค้าบริการกันเอง แต่ทว่าต่างก็ใช้โครงสร้างกฎหมายหนึ่งในสี่แบบที่มี โดยแต่ละแบบแตกต่างจากกันและกัน อาทิเช่น รัฐนิวเซาธ์เวลส์ได้ยกเลิกว่างานให้บริการมีความผิดทางอาญา มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย รัฐวิคทอเรียและรัฐควีนสแลนด์ได้จัดตั้งระบบการออกใบอนุญาตสำหรับสถานบริการ และ/หรือการขึ้นทะเบียนกับผู้ให้บริการบางประเภท โดยมักจะเรียกกันว่า“การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย” ในขณะที่ผู้ให้บริการในรัฐออสเตรเลียตะวันตกและรัฐออสเตรเลียใต้ยังคงถือว่าเป็นผู้กระทําความผิดทางคดีอาญาในบางส่วนหรือทั้งหมด องค์ประกอบของการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาและการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นตั้งอยู่บนรากฐานของศีลธรรมและศาสนา แต่ผลที่ได้ก็คืออุปสรรคที่กีดขวางวัตถุประสงค์ทางด้านสาธารณสุข

การกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญา
การกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาคือหลักและวิธีปฏิบัติที่คับแคบ ทำให้การขายบริการระหว่างผู้ใหญ่ที่สมยอมกันกลายเป็นอาชญากรรมและผู้ให้บริการคืออาชญากร อีกทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของพวกเขาเองทำได้ยากยิ่งขึ้น เพราะพวกเขาอาจหลีกเลี่ยงการใช้บริการด้านสุขภาพด้วยหวั่นเกรงว่าจะถูกดำเนินคดี (Jordan, 2005) เรื่องนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นอุปสรรคกีดขวางการใช้แผนงานการป้องกันโรคเอสทีไอเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ให้บริการปลีกตัวจากองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือและรวมถึงเพื่อนร่วมอาชีพที่ให้ความรู้ความเข้าใจอีกด้วย ผลกระทบในการดำเนินการควบคุมเหล่านี้ทำให้เป้าหมายของงานบริการด้านสาธารณสุขหันเหไปในทิศทางตรงกันข้าม ยกตัวอย่าง เช่น การมีถุงยางอนามัยอยู่ในครอบครองถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ความผิดของผู้ให้บริการ ซึ่งเท่ากับเป็นการเกื้อหนุนต่อการดำเนินคดีกับผู้ให้บริการ ผลพวงโดยรวมของการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญานี้มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้การแพร่เชื้อเอสทีไอ/เอชไอวีสูงขึ้น และยังมีทีท่าว่าจะทำให้ผู้ให้บริการต้องได้รับความอัปยศอดสูและถูกกีดกั้นเพิ่มขึ้น อนึ่ง มีรายงานว่าในสภาพของการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญานั้นจะมีการใช้กำลังรุนแรงและการหาผลประโยชน์เป็นประเด็นสำคัญ
เมื่อธุรกิจการค้าบริการยังคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือถูกผลักให้ดำดินลงไป (West, 2000) ผู้ให้บริการจะมีโอกาสควบคุมสภาพของสถานที่ทำงานได้น้อยมาก ไม่มีหลักฐานใดแสดงว่าการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญานี้ช่วยลดจำนวนคนทำงานในธุรกิจการค้าบริการลง ดังนั้นการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาจึงไม่มีทีท่าว่าจะได้ผลตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดขนาดของธุรกิจการค้าบริการหรือการคุ้มครองสุขภาพทางเพศของชุมชน

การออกใบอนุญาตและการจดทะเบียน
เป็นที่เรียกกันบ่อยๆ ว่า “การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย” แบบฉบับนี้ดำเนินงานโดยการที่สถานบริการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อของตำรวจ ซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับฐานข้อมูลอาชญากรรม และเมื่อชื่อของผู้ใดถูกบันทึกไว้ ชื่อนั้นจะถูกลบออกไม่ได้ แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะเลิกทำอาชีพนี้ไปแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดความอัปยศอดสูที่จะติดตราไปชั่วชีวิต และทำให้ผู้ให้บริการไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันหลีกเลี่ยงการไปพบผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เพราะหวั่นเกรงว่าจะถูกเลือกปฏิบัติหรือต้องเปิดเผยชื่อเสียงเรียงนาม อย่างไรก็ตาม การมีใบอนุญาตนี้ยังบังคับให้ต้องมีการตรวจสอบหาเชื้อเอสทีไอ เอชไอวี นี่ยิ่งเป็นการประณามผู้ให้บริการ เพราะเหตุนี้ผู้ให้บริการอาจเลือกทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกีดกันดังกล่าว ว่าไปแล้วการบังคับให้ตรวจและใบรับรองสุขภาพ (แมนเดทอรี่ เทสติง) เป็นไปได้ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจในแบบที่ไม่ถูกต้องและหลงเชื่อว่าพวกเขาแข็งแรงปลอดภัยไว้ใจได้ อาจนำไปสู่การขอร้องผู้ให้บริการให้บริการที่ไม่ปลอดภัย
การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนี้ยังกีดกันผู้ให้บริการบางคนไม่ให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ให้บริการตามท้องถนนและผู้ให้บริการที่ทำงานในสถานบริการที่ไม่มีใบอนุญาตจะถูกบีบให้ต้องหลบซ่อนยิ่งเข้าไปอีก ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้กำลังรุนแรงและมีการหาผลประโยชน์หนักข้อขึ้น สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้บริการต่างๆมีอย่างจำกัดและเป็นไปโดยถูกบีบบังคับ อันเป็นผลเนื่องจากการทำงานในสภาพที่ผิดกฎหมาย ผู้ให้บริการมีความเปราะบาง(วัลเนอเรเบิล) ต่อเรื่องเอสทีไอ/เอชไอวีอย่างมาก ไม่ว่าจะเพราะเหตุใดก็ตาม ต่างก็เป็นที่ยอมรับว่าการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นไม่ได้ส่งผลที่มีประโยชน์ และก่อให้เกิดผลร้ายเช่นเดียวกับการถือเป็นความผิดทางอาญา (Healy, 2006)

นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรม   (ดีคริมมินัลไลเซชั่น)
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมเกิดขึ้นเมื่อบทลงโทษทางอาญาได้ถูกเพิกถอนไป และนำกฎหมายแรงงานปกติ รวมถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) มาใช้แทนที่ มาตรการที่ใช้ควบคุม เช่น การลดทอนความเป็นอาชญากรรม ได้เพิ่มอำนาจในการวางระเบียบสถานที่ทำงาน ซึ่งเท่ากับเป็นการดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการนั้น ยังผลให้มีการปฎิบัติงานที่ปลอดภัย (Brunton et al., 2010) การลดทอนความเป็นอาชญากรรมนี้จะทำให้ผู้ให้บริการจำนวนมากเข้าถึงบริการต่างๆ ได้มากขึ้น และในเวลาเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างมากในด้านสุขภาพอนามัย

ต้นแบบสวีเดน
ต้นแบบนี้ถือว่าลูกค้าเป็นอาชญากรและดำเนินคดีกับลูกค้าแต่ไม่เอาผิดกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการถูกจัดให้อยู่ในฐานะ “ผู้รับเคราะห์” และลูกค้าอยู่ในฐานะ “ผู้กระทำผิด” (Ostergren 2010) ต้นแบบนี้ทำให้ผู้ให้บริการทำงานในสถาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย เช่น ในสถานที่ที่มืดสลัว ในย่านอุตสาหกรรมและในบริเวณโล่งแจ้ง แทนที่จะเป็นในอาคารที่มิดชิดปลอดภัยเพื่อที่จะได้มีงาน ในสภาวะเช่นนี้การใช้กำลังรุนแรง การเลือกปฎิบัติ และความอัปยศอดสูจะยิ่งเจริญงอกงามขึ้น ขณะที่ผู้ให้บริการไม่มีอำนาจกำหนดสถานที่ทำงานของตน ในอีกประการหนึ่งนั้นอาจทำให้พวกเขามีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยลดน้อยลง นอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่แสดงให้เห็นว่าต้นแบบนี้ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนผู้ให้บริการ และ/หรือล้มเลิกธุรกิจการค้าบริการทั้งหมด

โครงการด้านสาธารณสุข
ผู้ให้บริการมีการแพร่เชื้อเอสทีไอ/เอชไอวีในอัตราต่ำและการใช้ถุงยางอนามัยในอัตราสูง งานสำรวจงานหนึ่งในออสเตรเลียรายงานว่า ผู้ให้บริการสตรีใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 95 (Perkins, 1991) รัฐและมณฑลทั้งหลายในออสเตรเลียได้รับเงินสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการจัดตั้งองค์กรของผู้ให้บริการในเขตเมืองใหญ่ๆ องค์กรเหล่านี้เข้าถึงหมู่ผู้ให้บริการ ยิ่งไปกว่านั้นโปรแกรมเฉพาะในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับผู้ให้บริการก็อาศัยคนเหล่านี้เป็นหลัก โดยดำเนินงานผ่านการจัดให้มีการศึกษาในกลุ่มเพื่อนร่วมอาชีพ การสนับสนุนและบริการนอกสถานที่ (เอ้าท์ริช) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เช่น การจัดหาถุงยางอนามัย แดม ครีมหล่อลื่น ถุงมือ และ ฟิต แพ็ค ให้ฟรี รวมทั้งการให้ความรู้เฉพาะด้านแก่ผู้ให้บริการ บริการเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่โดยมุ่งเล็งไปที่ผู้ให้บริการโดยเฉพาะมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว (Donovan et al. 2010)อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรบุคคลและแหล่งข้อมูลความรู้ยังคงมีผลต่อองค์กรของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผลประโยชน์ของบุคคลข้ามเพศ* ผู้ให้บริการชาย CALD, IDU ชนพื้นเมือง บุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีบวก และผู้ให้บริการตามท้องถนน

ปัญหาอุปสรรค
ชุมชนผู้ให้บริการมีปัญหาอุปสรรคมากมายหลายเรื่อง เช่น การทำให้การแพร่เชื้อเอสทีไอ/เอชไอวีอยู่ในอัตราต่ำ สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือองค์กรของผู้ให้บริการต้องได้รับแหล่งข้อมูลความรู้อย่างเพียงพอและเงินอุดหนุนที่ต่อเนื่อง มีผู้ให้บริการหน้าใหม่เข้าสู่ธุรกิจนี้ทุกวันและสิ่งที่ต้องพึงระลึกอยู่เสมอนั้นคือพวกเขาจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลและความสนับสนุน เพราะบ่อยครั้งที่พวกเขาละเลยการทำงานที่ปลอดภัย พวกเขาจำเป็นที่จะต้องตระหนักในความไม่ยั่งยืนของอาชีพบริการ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการส่วนตัวซึ่งอาจอยู่ห่างไกลจากผู้ให้บริการอื่นๆ ควรได้รับความช่วยเหลือในด้านการศึกษาและความสนับสนุนจากชุมชน เพื่อที่จะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันเอชไอวี/เอสทีไอ อนึ่งผู้ให้บริการอพยพย้ายถิ่นและผู้ให้บริการชาย CALD ควรได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการปฏิบัติในธุรกิจของผู้ให้บริการในออสเตรเลีย (รวมทั้งการใช้ถุงยางอนามัย)

ผดุงรักษาไว้ซึ่งความสำเร็จ
กลุ่มชนผู้ให้บริการได้เข้าร่วมในแผนงานป้องกันเอชไอวีนับตั้งแต่เกิดการระบาด ผู้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เพื่อนร่วมอาชีพจะต้องแน่ใจว่าผู้ให้บริการทั้งหลายมีอุปกรณ์พร้อมที่จะทำงานตามหลักการการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และมีแหล่งข้อมูลความรู้เพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรของผู้ให้บริการให้มีการพัฒนาชุมชน และจัดการศึกษาที่ลึกซึ้งกว่านี้ เงินอุดหนุนและความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับองค์กรเหล่านี้ในการจัดหาเพื่อนร่วมอาชีพที่ให้ความรู้ความเข้าใจและแผนงานป้องกันเอสทีไอ/เอชไอวีที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญพอๆ กับการตระหนักถึงความหลากหลายของผู้ให้บริการ การดำเนินการตามข้อพิสูจน์ที่ชี้ให้เห็นว่าการดูแลด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของผู้ให้บริการที่ดี จะต้องถูกนำมาใช้เป็นหลักเบื้องต้นและดำรงรักษาไว้ทั่วออสเตรเลีย วิธีนี้รวมถึงการยกเลิกว่าอุตสาหกรมทางเพศเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย การใช้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฎิบัติ การเข้าใจถึงสิทธิของผู้ให้บริการ การให้ความรู้แก่เพื่อนร่วมอาชีพและการบริการสนับสนุนการประสานงานกับบริการหลักต่างๆ ที่มุ่งไปยังผู้ให้บริการ พร้อมทั้งปรึกษาหารือกับผู้ให้บริการในการพัฒนานโยบายและการปฏิรูปกฎหมาย โดยรวมแล้ว ได้มีการพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งสำคัญๆเหล่านี้ใช้ได้ผลในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและสิทธิของทั้งผู้ให้บริการและลูกค้า

  เอกสารอ้างอิง
 • บรันตัน ซี, ฟิทซ์เจอรัลด์ แอล, ฮีลีย์ ซี. การปลดอาชญากรรมออกจากงานให้บริการ: ผู้ให้บริการนิวซีแลนด์ต่อสู้เพื่อปกป้องนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรม. สหราชอาณาจักร: โพลีซี เพรส; 2010.
 • โดโนแวน บี อาร์คอร์ต, ซึ เอ็กเกอร์, เอส ชไนเดอร์, เค โอคอนเนอร์, เจ มาร์แชล, แอล เช็น, และคนอื่นๆ. ธุรกิจการค้าบริการในรัฐออสเตรเลียตะวันตก. ซิดนีย์: ศูนย์การแพทย์เกี่ยวกับโรคระบาดและการวิจัยทางการแพทย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์; 2010.
 • ฟอคส์ เจ. ผู้สนับสนุนงานให้บริการกับการกีดกันทางการเมือง. ทางเลือกของสังคม 2005;24(2): 22–3.
 • ฮีลีย์ ซี. เอชไอวีและการการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานให้บริการในนิวซีแลนด์. การทบทวนนโยบายและกฎหมายเอชไอวี/เอชไอวี แคนนาดา 2006;11:73.
 • จอร์แดน เจ. วิเคราะห์ผลสำรวจธุรกิจการค้าบริการในนิวซีแลนด์. กระทรวงยุติธรรม นิวซีแลนด์; 2005.
 • เพอร์คินส์ อาร์. หญิงบริการ ชีวิตและการดูแลสังคม. สถาบันอาชญาวิทยา ออสเตรเลีย; 1991.
 • ออสเทอร์เกร็น พี. บทวิจารณ์ผู้ให้บริการกับนโยบายการขายบริการในสวีเดน. (ออนไลน์) 2010. (วันที่ค้นข้อมูล: 1 พฤศจิกายน 2010); จาก: http://www.petraostergren.com/pages.aspx?r_id=40716
 • เวสต์ เจ. การค้าบริการ: ระเบียบข้อบังคับของทางราชการและส่วนรวม. เจนเดอร์ เวิร์คและคณะ 2000;7(2):106–18.
 • วอลฟ์เฟอร์ส์ ไอ, แวน บีเล็น เอ็น. สาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนของผู้ให้บริการ. แลนเซ็ต. 2003;361:1981.

  บทสรุป
 1. ภาพรวม: การรักษาผลตอบรับที่ประสบความสำเร็จ นิวเซาธ์เวลส์กำลังเป็นผู้นำโลกในการพัฒนาการตอบรับที่ได้ผลและประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวต่อกฎหมายและการพัฒนานโยบายเพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายต่อสุขภาพอนามัยอันเกิดจากธุรกิจการค้าบริการ
  ในปี 1995 รัฐนิวเซาธ์เวลส์ได้ยกเลิกว่าธุรกิจการค้าบริการเป็นอาชญากรรม ซึ่งเท่ากับเป็นการจุดประกายการพัฒนาแผนการส่งเสริมสุขภาพและกฎหมายที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก การใช้แผนส่งเสริมสุขภาพของผู้ให้บริการเคียงคู่ไปกับการยกเลิกว่าธุรกิจการค้าบริการเป็นอาชญากรรม เป็นการก่อตั้งแนวทางที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จมากที่สุดในการลดอันตรายด้านสุขภาพทางเพศอันเนื่องมาจากธุรกิจการค้าบริการ ที่สาธารณะชนต้องเผชิญ
  ไม่มีหลักฐานใดเลยที่แสดงให้เห็นว่าแนวทางดังกล่าวได้ทำให้ความต้องการทางเพศเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นโดยปราศจากบทลงโทษด้านอาชญากรรมซึ่งตรงข้ามกับความเชื่อทั่วๆไป ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นเพราะกฎข้อบังคับในธุรกิจการค้าบริการกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐนิวเซาธ์เวลส์ได้ร่วมมือกับโครงการผู้ให้บริการนอกสถานที่ (SWOP) มานานกว่า 20 ปี เพื่อปรับปรุงสุขภาพของผู้ให้บริการและต่อสู้กับความเสี่ยงจากอันตรายในชุมชนทั่วๆไป
  แม้ว่ารัฐนิวเซาธ์เวลส์จะมีธุรกิจการค้าบริการหลากหลายรูปแบบซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ให้บริการชาวเอเชียเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ได้มีการใช้ถุงยางอนามัยถึงร้อยละ 90 ผลลัพธ์ที่ได้คือการแพร่เชื้อเอสทีไอ/เอชไอวีอยู่ในอัตาที่ต่ำมาก คือต่ำกว่าหมู่ชนในสังคมทั่วไป ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากความร่วมมือของกันและกันในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคต่อการรักษาความสำเร็จนี้ไว้ กลุ่มชนเป้าหมายที่ต้องให้ข่าวสารเป็นพิเศษ คือผู้ใช้ยาเสพติดประเภทฉีดเข้าเส้นซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้วย ผู้ให้บริการที่เป็นคนเข้าเมือง ผู้ให้บริการที่เป็นชายและข้ามเพศ นอกจากนี้องค์กรของผู้ให้บริการจะต้องมีทรัพยากรบุคคลและแหล่งข้อมูลความรู้เพียงพอที่จะแก้ไขจุดอ่อนและเข้าถึงประเด็นต่างๆ ที่มาจากกลุ่มคนเหล่านี้ บทความนี้ให้ข้อสังเกตว่ามีชายชาวออสเตรเลียในอัตราส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ใช้บริการจากธุรกิจการค้าบริการในแต่ละปี ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธุรกิจการค้าบริการไม่มีทีท่าที่จะสามารถขยายการแพร่ระบาดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มคนที่ชอบเพศตรงข้ามในออสเตรเลียออกเป็นวงกว้างได้ รัฐนิวเซาธ์เวลส์ดำเนินการลดการเสี่ยงอันตรายของสาธารณชนอันเกิดจากธุรกิจการค้าบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ยังคงมีความเป็นไปได้ที่เรื่องนี้จะเกิดการผันแปร เนื่องจากมีคนหน้าใหม่เข้ามาประกอบอาชีพให้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ความจำเป็นที่ต้องดำเนินแผนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งยังเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง
  โดโนแวน บี, ฮาร์คอร์ต ซี, เอ็กเกอร์ เอส, แฟร์ลีย์ ซี. การปรับปรุงสุขภาพของผู้ให้บริการในรัฐนิวเซาธ์เวลส์: รักษาไว้ซึ่งความสำเร็จ รายงานข่าวของกระทรวงสาธารณสุสนิวเซาธ์เวลส์ 2010;21(3-4).
 2. ความหลากหลายในธุรกิจการค้าบริการ ผู้ให้บริการและงานที่พวกเขาทำเต็มไปด้วยความแตกต่าง – ผู้ให้บริการไม่ใช่กลุ่มคนที่มีลักษณะเดียวกัน งานบริการมีทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผย งานบริการแบบเปิดเผยคืองานที่ได้รับค่าแรงในสถานที่ที่เป็นที่รู้กัน เช่น สถานบริการ ส่วนงานบริการแบบเปิดเผยแต่ต้องแอบซ่อน อยู่อย่างโดดเดี่ยว ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการแบบส่วนตัวและแบบเอสคอร์ต จัดอยู่ในประเภทนี้ เนื่องจากการประกอบอาชีพอย่างหลบๆซ่อนๆ คนกลุ่มนี้ต้องทนยอมรับสภาพกฎหมายและเสี่ยงต่อการได้รับความรุนแรงจากลูกค้ามากกว่าบุคคลที่ให้บริการไม่เปิดเผยอาจทำงานแบบที่เรียกว่า “ชั่วคราว (แคชวล)” และอาจไม่แสดงตัวว่าเป็นผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการแบบหลบซ่อนและไม่เปิดเผยอาจเข้าถึงบริการต่างๆ ได้น้อยกว่า และอาจไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบสุขภาพอนามัยของชุมชนมากกว่า
  ฮาร์คอร์ต ซึ, โดโนแวน บี. หลายโฉมหน้าของผู้ให้บริการ. การติดเชื้อที่แพร่ผ่านทางเพศสัมพันธ์; 2001;81: 201.
 3. การลดทอนความเป็นอาชญากรรม บทสรุปด้านสุขภาพที่ดีที่สุด ธุรกิจการค้าบริการในออสเตรเลียและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและบริการนั้น ได้มีการศึกษาสำรวจที่นครเมลเบอร์น (การออกใบอณุญาตและการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย) นครเพิร์ธ (การกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญา) และนครซิดนีย์ (การลดทอนความเป็นอาชญากรรม) การศึกษาสำรวจนี้ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ากฎหมายผู้ให้บริการมีผลกระทบต่อการหยิบยื่นและผลที่ตามมาของงานบริการส่งเสริมสุขภาพซึ่งมุ่งไปที่ผู้ให้บริการอย่างเด่นชัด นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการออกใบอนุญาต ตำรวจกำกับควบคุมสถานบริการที่ไม่มีใบอนุญาตและสภาพที่ผิดกฎหมายอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการตามท้องถนน ได้กำจัดคนเหล่านี้ออกจากโครงการส่งเสริมสุขภาพในขณะที่พวกเขาเองก็ห่างไกลจากความรู้ความเข้าใจและความสนับสนุนจากเพื่อนร่วมอาชีพ การลดทอนความเป็นอาชญากรรมเป็นการใช้กฎหมายที่ดีที่สุด องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชนผู้ให้บริการจะมีสมรรถภาพในการเป็นกระบอกเสียงที่สูงกว่า พร้อมกับคำตอบในเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้ให้บริการที่ดีกว่า
  ฮาร์คอร์ต ซี, โอคอนเนอร์ เจ, เอ็กเกอร์ เอส, แฟร์ลีย์ ซี, แวนด์ เอช, เช็น และคนอื่นๆ. การทำให้อาชีพบริการถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวเนื่องต่อการครอบคลุมถึงโครงการส่ง เสริมสุขภาพสำหรับผู้ให้บริการ. วารสารสาธารณสุขออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 2010;34:482–6.
 4. การบังคับตรวจสุขภาพใช้งบมาก แต่ได้ผลหรือไม่? อัตราการแพร่เชื้อเอสทีไอ/เอชไอวีต่ำมากในออสเตรเลียและผลการสำรวจก็แสดงว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยเกือบ 100 เปอร์เซนต์เต็ม แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการในรัฐวิคทอเรียยังตกอยู่ใต้พันธะทางกฎหมายที่จะต้องแสดงว่า พวกเขาได้ผ่านการตรวจหาเอสทีไอ/เอชไอวี (การบังคับตรวจ) สำหรับการตรวจหาเอสทีไอนั้นตรวจเดือนละครั้ง ส่วนเอชไอวีตรวจสามเดือนครั้ง ได้มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพ ผลที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าการตรวจผู้ให้บริการทำน้อยครั้งลงได้ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข อีกทั้งยังไม่กระทบกระเทือนต่อสุขภาพทางเพศของผู้ให้บริการและอนามัยของชุมชนส่วนรวมแต่อย่างใด อนึ่ง ระยะห่างของช่วงเวลาการตรวจแต่ละครั้งไม่ควรเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ควรเป็นของฝ่ายระบาดวิทยาโรคเอสทีไอ
  วิลสัน ดี, เฮย์เมอร์ เค, แอนเดอร์สัน เจ, โอคอนเนอร์ เจ, อาร์คอร์ต ซี , โดโนแวน บี. ผู้ให้บริการอาจถูกตรวจบ่อยเกินไป: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนในรัฐวิคทอเรีย ออสเตรเลีย. วารสารการแพทย์บริติช 2010;86:117.
 5. ผู้ให้บริการซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับเอชไอวี เราควรรู้อะไรบ้าง? ผู้ให้บริการที่เป็นเอชไอวีบวกแต่ใช้วิธีการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนั้นไม่ส่งอันตรายต่อสุขภาพทางเพศของลูกค้าหรือสาธารณชน ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนี้ พวกเขาก็ยังต้องประสบกับการถูกประณามอย่างควบคู่ คือการเป็นทั้งผู้ให้บริการและเป็นเอชไอวีบวก คนเหล่านี้ถูกกีดกัน ได้รับความอับอายตามสื่อต่างๆ ถูกหาว่าเป็นอาชญากรฐานเป็นผู้ให้บริการ และจำต้องถูกเปิดเผยตามกฎหมาย มีข่าวกระพือในหนังสือพิมพ์ที่ออกในเอซีทีว่าผู้ให้บริการรายหนึ่งถูกดำเนินคดีและถูกตัดสินลงโทษฐานมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างที่เป็นเอชไอวีทั้งๆ ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ กฎหมายขาดนัยสำคัญในการเข้าถึงการพัฒนาด้านสุขภาพ ข้อบัญญัติ และนโยบายของชุมชน ทั้งยังขาดทิศทางเมื่อพิจารณาปัญหาเอชไอวีร่วมกับการเป็นผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการที่เป็นเอชไอวีต้องการสิทธิและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
  เจฟฟรีย์ส์ อี, แมทธิวส์ เค, โธมัส เอ. การทำให้เอชไอวีและงานให้บริการเป็นอาชญากรรมในออสเตรเลีย. อนามัยการเจริญพันธุ์ 2010 ;18: 129–36.

  แนวทางในการปฏิบัติ
 • การกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญา, การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้นแบบสวีเดน ไม่ควรนับว่าใช้การได้ หรือมีผลต่อกฎหมาย อาจเป็นไปได้ว่ามีการทุจริตของตำรวจในแนวทางเหล่านี้
 • การลดทอนความเป็นอาชญากรรมได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวทางด้านกฎหมายที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของผู้ให้บริการ แนวทางนี้ให้ผลด้านสุขภาพอนามัยของผู้ให้บริการที่ดีที่สุด ด้วยการมอบกฎข้อบังคับของธุรกิจนี้ให้อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่เทศบาลท้องถิ่นแทนตำรวจ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่สมบูรณ์แบบเต็มที่ (เช่น เทศบาลท้องถิ่นอาจใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องด้วยการปฏิเสธข้อที่เรียกว่าการยื่นขอพัฒนาสถานบริการ) แต่ก็ยังคงเป็นแนวทางที่ได้ผลมากที่สุด
 • ขยายทรัพยากรบุคคลและแหล่งข้อมูลความรู้และดำเนินการอย่างต่อเนื่องของโปรแกรมเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อรักษาอัตราการแพร่เชื้อเอสทีไอ/เอชไอวีในหมู่ผู้ให้บริการให้อยู่ในระดับต่ำ
 • ผู้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เพื่อนร่วมอาชีพตั้งเป้าสำหรับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยไปที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีบวก CALD, IDU ชนพื้นเมือง ชนข้ามเพศ และผู้ให้บริการชาย
 • องค์กรสำคัญๆที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการควรทำงานร่วมกัน และให้คำปรึกษาหารือกับองค์กรของผู้ให้บริการในการเสนอบริการต่างๆ ทุกด้าน ทุกรูปแบบ
 • องค์กรสำคัญๆ ควรยอมรับการพัฒนาด้านอาชีพที่องค์กรของผู้ให้บริการและสการ์เล็ท อะไลอันซเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกประณาม การแบ่งแยกกีดกัน รวมทั้งการเข้าถึง การครอบคลุม ความหลากหลายภายในธุรกิจการค้าบริการและความสำคัญของการรักษาข้อมูลเป็นความลับ
 • ควรมีการปรึกษาหารือผู้ให้บริการเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิรูปด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม
สการ์เล็ท อะไลอันซ สมาคมคนทำงานธุรกิจค้าบริการในประเทศออสเตรเลีย   www.scarletalliance.org.au
• สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมด้านฝึกอบรมและสุขภาพอนามัย
• เป็นปากเสียงแทนผู้ให้บริการและเป็นกระบอกเสียงในการปฏิรูปกฎหมาย
• ส่งเสริมสิทธิของผู้ให้บริการ
สการ์เล็ท ชาย   www.scarletmen.org.au   ดำเนินการโดยผู้ให้บริการชายสำหรับผู้ให้บริการชาย
โปรแกรมบริการผู้ให้บริการนอกสถานที่ (SWOP) ซิดนีย์   www.www.swop.org.au   รับถุงยางอนามัย ครีมหล่อลื่น ถุงมือ และแดม ฟรี
ทัชชิง เบส   www.touchingbase.org    เชื่อมโยงผู้ทุพลภาพกับผู้ให้บริการ
คลินิกสุขภาพทางเพศซิดนีย์   www.sesiahs.health.nsw.gov.au/sydhosp/Services/sshc.asp    บริการที่เก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและครอบคลุมอย่างทั่วถึงซึ่งทำให้คุณสามารถดูแลสุขภาพทางเพศของคุณเองได้