Scarlet Alliance

  You are not logged in Log in
Welcome 中文 ไทย 한걸

สการ์เล็ท อะไลอันซ เอกสารสรุปเรื่องการค้ามนุษย์ เมษายน พ.ศ. 2553 TRAFFICKING BRIEFING PAPER MARCH 2010

โทรศัพท์ – 02 9690 0551
โทรสาร - 02 9690 1013
ตู้ไปรษณีย์ – P. O. Box 2167,
STRAWBERRY HILLS NSW 2017
ที่ตั้งSuite 9, 245 Chalmers Street, Redfern
อีเมล – info@scarletalliance.org.au เว็บ – www.scarletalliance.org.au/

สการ์เล็ท อะไลอันซ เอกสารสรุปเรื่องการค้ามนุษย์ เมษายน พ.ศ. 2553


ผู้ทำงานให้บริการพบปะร่วมกันในอินโดนีเซียเพื่ออภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชน สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ทำงานให้บริการแปดสิบคนจากสิบสี่ประเทศในย่านเอเซียและแปซิฟิกได้ประชุมหารือกันเพื่อเตรียมออกแถลงการณ์ร่วมต่อคองเกรสเอดส์นานาชาติในเอเซียและแปซิฟิก ที่บาหลี อินโดนีเซีย ในเดือนสิงหาคม 2552 สการ์เล็ท อะไลอันซ เป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดประชุมและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ และครั้งก่อนที่บาหลีเมื่อปีที่แล้ว แถลงการณ์สำคัญๆ มีดังต่อไปนี้:

ผู้ทำงานให้บริการดำรงชีวิตอย่างมีเกียรติ นายแบน คี มูน กล่าว “เราสามารถยกเลิกบทลงโทษตามกฎหมาย นโยบาย การกระทำ การถูกตราหน้า และการกีดกันการป้องกันโรคเอดส์” ให้สัตยาบัน และรับรองสิทธิของสตรีที่มีอาชีพให้บริการ ผู้ทำงานให้บริการชายและข้ามเพศจะต้องได้รับความคุ้มครองจากการถูกกีดกัน ด้วยเช่นเดียวกัน บุตรธิดา บิดามารดา และผู้ปกครองของผู้ทำงานให้บริการสมควรมีสิทธิด้วย จะต้องยุติการพรากบุตรธิดาของผู้ทำงานให้บริการ ผู้ทำงานให้บริการที่ใช้ยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และมีสิทธิได้รับความนับถือและการเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือต่างๆ อย่างทัดเทียม การปฏิรูปกฎหมายสำหรับผู้ทำงานให้บริการจะต้องรวมถึงการให้ความคุ้มครองโดย ปราศจากการเลือกปฎิบัติ

โครงการนำร่องผู้ย้ายถิ่น สการ์เล็ท อะไลอันซ


ประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย พ.ศ. 2552-2554ผู้ทำงานให้บริการย้ายถิ่นชาวเอเซียเป็นกลุ่มคนในออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากนโยบายการค้ามนุษย์ การควบคุมของตำรวจ กฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ นโยบายการเข้าเมือง คดีอาชญากรรม และบริการสำหรับผู้รับเคราะห์ในออสเตรเลีย ล้วนแต่มุ่งเป้าไปยังผู้ทำงานให้บริการย้ายถิ่นอย่างไม่ถูกสัดส่วน การดำเนินการเพื่อขยายนโยบายควรรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ (เช่น งานบริการต้อนรับ-ฮอสพิแตลิตี้ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้าง) ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการอภิปราย แต่ยังไม่นำออกใช้

งานของสการ์เล็ท อะไลอันซและสมาชิกภาพของเรามุ่งเป้าไปยังผู้ทำงานให้บริการย้ายถิ่นที่เป็นคนไทย เกาหลี และจีนในออสเตรเลีย ทั้งนี้เพราะผู้ให้บริการเหล่านี้ได้ผ่านสถานการณ์การค้ามนุษย์มาแล้ว และถือได้ว่าเป็นเพียงส่วนย่อยของกลุ่มผู้ทำงานให้บริการย้ายถิ่น การทำงานร่วมกันของเรากับมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ประเทศไทย มุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ทำงานให้บริการที่จะเดินทางมายังออสเตรเลีย
โครงการนำร่องผู้ย้ายถิ่นสการ์เล็ท อะไลอันซ ให้ความริเริ่มที่กว้างขวาง ถูกต้องและมีความเหมาะสมทางด้านวัฒนธรรมในปัจจุบัน เพื่อผู้ให้บริการในสถานการณ์ค้ามนุษย์ในออสเตรเลีย นักค้นคว้า และผู้ให้บริการทั้งมวลในออสเตรเลีย โดยจัดทำออกเป็นสี่ภาษา
ผลงานนี้จะเป็นที่สนใจของโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งหมดและสำหรับนักวางนโยบายทั่วโลก การประเมินค่า การวิจัย และข้อมูลจากโครงการนี้ จะครอบคลุมถึงบุคคลทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว และเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวยังสามารถที่จะสนับสนุนและพัฒนานโยบายเพื่อบุคคลกลุ่มน้อยที่ต้องการความสนับสนุนด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์จากกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้อีกด้วย


โครงการนี้ใช้การดำเนินการที่ดีที่สุดในการให้การศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์แก่เพื่อนร่วมอาชีพ
สการ์เล็ท อะไลอันซ ได้ทำหน้าที่ดีที่สุดสำหรับโครงการเหล่านี้ ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการประชุมการย้ายถิ่นของผู้ทำงานให้บริการย้ายถิ่นจากเอเซียใต้และเอเซียตะวันออกในออสเตรเลีย คณะกรรมการเตรียมการประชุมการย้ายถิ่นจะรายงานทัศนะทุกด้านของโครงการ และจัดให้มีที่ว่างสำหรับผู้ให้บริการย้ายถิ่นได้หารือประเด็นต่างๆ อย่างละเอียด สการ์เล็ท อะไลอันซ เป็นสมาคมคนทำงานธุรกิจค้าบริการที่มีปฏิบัติการที่แน่วแน่ ทั้งคณะเจ้าหน้าที่ ผู้นำ และอาสาสมัครล้วนแต่เป็นผู้ทำงานให้บริการ(ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) ทำงานต่างๆ โดยรวมถึงเรื่องต่อไปนี้:

  • การพบปะอย่างสม่ำเสมอของคณะกรรมการเตรียมการประชุมการย้ายถิ่น
  • การเตรียมกลยุทธการประเมินค่า อุปกรณ์การวิจัย และการรับรองของคณะกรรมการเกี่ยวกับจริยธรรมที่สมควร
  • การฝึกอบรมผู้ให้การศึกษาแก่เพื่อนร่วมอาชีพบริการในออสเตรเลีย
  • การพบปะเครือข่ายระหว่างหุ้นส่วนใหญ่ๆ ในสายงาน (เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐ, กระทรวงการเข้าเมืองและการเป็นพลเมือง, กาชาด, องค์กรผู้หญิงทำงานแห่งเอเชีย-เอเชียน วีเมน แอต เวิร์ค, โครงการต่อต้านการเป็นทาส, ซัลเวชั่น อาร์มี และ อื่นๆ )
  • หาช่องว่างของข้อมูลสำหรับผู้ทำงานให้บริการย้ายถิ่น ในออสเตรเลีย
  • จัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับผู้ทำงานให้บริการในประเทศไทยที่คิดอยากจะเดินทางมายังออสเตรเลีย
  • ดำเนินการวิจัยกับผู้ทำงานให้บริการย้ายถิ่นในเมลเบอร์น ซิดนีย์ และ แอดิเลด การวิจัยนี้จะดำเนินเต่อไปจนถึงเดือนกรกฎาคม และเป็นที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 500 คน


ฑูตเยาวชนออสเตรเลียเพื่อการพัฒนา (การวางตัว AYAD)


อาสาสมัครรุ่นที่สองของสการ์เล็ท อะไลอันซ ที่ได้จัดวางตัวไว้เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศไทย ซึ่งพวกเขาได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนทักษะ การให้ความช่วยเหลือแก่ “แคน ดู บาร์” – ซึ่งเป็นโกโกบาร์ที่ตั้งขึ้นตามหลักการของสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผู้ทำงานให้บริการในประเทศไทย อาสาสมัครเหล่านี้ได้สอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ทำงานให้บริการไทย ทำงานอาสาสมัครที่สำนักงานของมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ และประสานงานกับสการ์เล็ท อะไลอันซ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไทย โดยการทำให้เครือข่ายชุมชนของเราแข็งแรงยิ่งขึ้น
เรากำลังสู้รบกับนโยบาย สภาพการณ์ และความอยุติธรรมที่นำมาซึ่งความเจ็บปวดแก่ผู้ทำงานให้บริการ
_______________________